Bredbandsforums tionde nyhetsbrev

Publicerad 2015-03-20

Bredbandsforums tionde nyhetsbrev publicerades den 19 mars 2015

Med detta nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum med arbetet att ge Sverige bredband i världsklass. I detta nummer kan du läsa om följande ämnen:

  • Mehmet Kaplan har ordet
  • Byanätsforum
  • Byanätskartan
  • Bredbandsforum får pris
  • Robusta riktlinjer för framtidssäkra fibernät
  • Samordnad efterfrågan
  • Villagruppen – fokus på konsumenternas situation
  • Intervju med Netwest
  • Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft