Bredbandsforums tredje nyhetsbrev

Publicerad 2012-09-28

Bredbandsforums tredje nyhetsbrev publicerades den 31 maj 2012

Med detta nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum med arbetet att ge Sverige bredband i världsklass. I detta nummer kan du läsa om följande ämnen:

  • Åsa Odell har ordet
  • Bredbandsforum tillsätter Byanätsgrupp
  • Från styrgruppsmötet
  • PTS lanserar Bredbandskartan
  • En miljard till bredband
  • Kanalisation för bättre bredband
  • IT Norrbotten 15 år – intervju med Tony Blomqvist

Läs bredbandsforums nyhetsbrev nr 3 2012