Bredbandsforums uppdrag förlängs till 2015

Regeringen har idag beslutat att Bredbandsforum ska fortsätta sitt arbete för att främja utbyggnaden av bredband i alla delar av landet.

– Arbetet i Bredbandsforum har varit framgångsrikt och det har verkligen blivit en arena för dialog och samverkan mellan olika aktörer på bredbandsmarknaden, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt ska även fortsättningsvis vara ordförande och utse ledamöterna. För att stödja Bredbandsforums arbete ska verksamheten vid det inrättade kansliet hos Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätta under 2012.

– Beslutet är glädjande och ger ett kvitto på att den arbetsform som Bredbandsforum valt att arbeta efter uppskattas och ger resultat, säger Nils Hertzberg chef vid Bredbandsforums kansli.

Läs regeringsbeslutet

Bredbandsforum ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen som anges i bredbandsstrategin. I Bredbandsforums arbete ingår bl.a. att utbyta åsikter och dela erfarenheter samt att uppmärksamma och identifiera möjligheter och hinder för utbyggnad av bredband. Forumet arbetar aktivt för att visa på goda exempel samt undanröja de hinder för bredbandsutbyggnad som identifieras.