Bredbandshastighet - Skillnad mellan vad som lovas och vad som levereras

Publicerad 2013-06-28

Det är stor skillnad mellan de annonserade hastigheterna för bredband och vad konsumenterna får levererat. Skillnaden finns i samtliga accesstekniker och Sverige utgör inget undantag från övriga EU-länder.

EU-kommissionen har presenterat en undersökning av bredbandshastighet bland medlemsländerna. Undersökningen visar att slutkunderna, i genomsnitt, endast får ca 75 % av den utlovade hastigheten som de har betalat för. För xDSL-baserad bredbandsaccess uppnås bara 60 % av den påstådda nedladdningshastigheten, jämfört med 90 % för kabel och 85 % för fiber.

För svenskt vidkommande har .SE gjort liknande hastighetsmätningar genom Bredbandskollen. Resultaten från dessa mätningar ligger i linje med Kommissionens slutsatser och visar på ett gap mellan annonserad hastighet och vad som levereras till slutkunderna. Skillnaderna är särskilt stora för mobilt bredband.

Nyligen genomförde också PTS mätningar av datahastigheterna för mobilt bredband i tätorter på sju platser. Den uppmätta genomsnittliga datahastigheten motsvarar endast i cirka en fjärdedel av fallen de upp-till-nivåer som operatörerna anger på täckningskartorna. Särskilt svårt tycks det vara för operatörerna att komma nära de allra högsta upp-till-hastigheterna (från 30 och upp till 80 Mbit/s).

Läs mer här:

Undersökning från EU-kommissionen

Undersökning från PTS

Undersökning från .SE