Bredbandskartan.se uppdaterad med nytt data

Publicerad 2014-06-24

Nu är PTS och Bredbandsforums e-tjänst Bredbandskartan uppdaterad med ny statistik. Kartan bygger på uppgifter som PTS samlar in från operatörer, kommuner och län.

Bredbandskartan innehåller flera olika kartor. Utöver information om bredbandstillgång visas:

  • Vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi.
  • Vilka nätägare och bredbandsleverantörer som finns i närheten av en viss plats
  • Bredbandsprojekt som PTS medfinansierat.

Vad kan du använda kartan till?

Om du arbetar med bredbandsfrågor inom en by, kommun eller ett län kan det vara användbart att få en bild över bredbandstillgången i ditt område. Det kan du få på Bredbandskartan. Du kan ha den som utgångspunkt för att ta fram en strategi, planera utbyggnad och öka det lokala engagemanget för bredband.

På strategikartan kan du se vilka kommuner och län som har, arbetar med eller saknar en bredbandsstrategi. Resultatet visas med grönt, gult eller rött ljus. Du kan även läsa strategin, om det finns en sådan. En bredbandsstrategi är viktig för utbyggnaden av bredband, och därmed för kommunens och länets utveckling.

Bakgrund

Bredbandskartan lanserades 2012 och syftar till att underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad. Tjänsten uppdateras i samband med att ett antal undersökningar som rör bredband är klara. Det handlar främst om Bredbandskartläggningen, Svensk telemarknad samt kommunenkäten.

Kontakta bredbandskartan@pts.se om du har frågor eller om du kan hjälpa till med att förbättra informationen.

Följ länken för att se hur det ligger till bland kommuner och län på bredbandsfronten:

http://bredbandskartan.pts.se/