Bredbandskoordinatorer på plats i många regioner

Publicerad 2015-10-28

Regeringen beslutade i maj att tillsätta regionala bredbandskoordinatorer på regioner respektive länsstyrelser i syfte att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional nivå. Nu har arbetet kommit igång på de flesta håll i landet.

Den 15/10 resp. 20/10 genomförde det nationella sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna de första mötena med länen för att berätta om bakgrund, förväntningar och tankar kring koordinatorsfunktionen och diskutera kring prioriteringar och utmaningar i länen.

Eftersom inte alla län har hunnit rekrytera en koordinator så var det i många fall andra personer som redan idag jobbar med bredbandsfrågor på regional nivå som deltog på mötena. I flera län pågår just nu en process för att rekrytera en regional bredbandskoordinator.

Det var på mötena tydligt att man ser ett stort behov av regionala koordinatorer och att regeringsbeslutet därför var välkommet. I en del län finns visserligen sedan tidigare en regional bredbandskoordinator men även i flera av dessa län funderar man nu på hur funktionen kan stärkas upp till följd av regeringsbeslutet.  

En stor del av mötena ägnades åt att diskutera utmaningar för länen och koordinatorerna. Frågor som då lyftes var t.ex. betydelsen av kommunalt engagemang och utmaningen att få kommuner att se sin betydande roll för bredbandsutbyggnad, utmaningen att nå svåra områden, konsumenternas efterfrågan på fiber och ett stort antal kommuner med olika förutsättningar.

Det formella uppstartsmötet för bredbandskoordinatorerna planeras till den 2 februari 2016 då alla koordinatorer beräknas vara rekryterade och på plats. Fram till dess kommer sekretariatet främst att arbeta vidare med planering av verksamheten, ta fram information och kompetensstöd samt kartläggning av behov och förväntningar .  

Vill du komma i kontakt med bredbandskoordinatorerna eller ha mer information kan du kontakta det nationella sekretariatet på: http://www.bredbandsforum.se/Bredbandskoordinatorer/