Bredbandsstrategin ska utvärderas

Publicerad 2012-12-13

Regeringens bredbandsstrategi ska utvärderas. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde. Landshövding Kristina Alsér får uppdraget att leda arbetet, som ska vara klart senast den 31 december 2013.

- För att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela landet måste det finnas tillgång till bredband med höga hastigheter i hela landet. Det är en viktig tillväxtfråga och en viktig landsbygdsfråga som spelar stor roll för oss som enskilda och för alla som driver företag. Några år in i strategiperioden, som sträcker sig fram till 2020, är det viktigt att värdera vilka delar av bredbandsstrategin som fungerar bra och vilka vi kan behöva förändra för att vi ska kunna nå våra högt ställda mål om ett Sverige med bredband i världsklass, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Syftet med utredningen är bland annat att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi. Om det visar sig finnas behov ska utredningen också föreslå justeringar av strategin för att möjliggöra för marknaden att åstadkomma den täckningsgrad som krävs för att nå målen för bredbandsstrategin.

Utredningen ska även titta närmare på hur kommunernas roll i utbyggnadsarbetet och utreda hanteringen av statens stöd till bredbandsutbyggnaden.

Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län har fått uppdraget att leda utredningen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2013. 

Läs direktivet här