Byanät för bredband i världsklass

Utbyggnaden av bredband på landsbygden där det saknas kommersiella drivkrafter kan vara en komplex process som kräver samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

För att stödja utbyggnaden av bredband på landsbygd finns nu på PTS inititiativ en seminarieserie om hur framtidssäker infrastruktur med god funktion och teknisk säkerhet kan byggas.

Under våren 2011 genomförs utbildningsmöten på ett 20-tal platser i Sverige. Seminarieserien riktar sig till byalag och kommuner och har fått namnet ”Byanät för bredband i världsklass”.

Mer information finns i dokumentet Byanät för bredband i världsklass