Byanätsforums åttonde nyhetsbrev

Publicerad 2016-05-26

Byanätsforum publicerar regelbundet ett nyhetsbrev som sänds till medlemmarna. För att alla som är intresserade av bredbandsutbyggnad på landsbygden ska kunna ta del av informationen så publiceras det även på Byanätsforums hemsida.

Det åttonde numret av nyhetsbrevet publicerades i maj 2016 och innehåller följande artiklar:

  • På gång på bredbandsfronten
  • Frågor och svar
  • Uppdaterade mallar
  • Information om förvaltningsfasen
  • Försäkringar för byanät
  • Regioner och Länsstyrelser ska hjälpa fiberföreningar som blir utan stöd
  • Ledningskollen underlättar i hela byanätsprocessen
  • Coompanion erbjuder utbildningar
  • Uppföljning av kostnad för utbyggnad
  • Nätfokus: Västfiber

Läs Byanätsforums åttonde nyhetsbrev – maj 2016

Tidigare nummer av nyhetsbrevet hittar du här: www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/Byanatsforums-nyhetsbrev/