Byanätsforums nionde nyhetsbrev

Publicerad 2016-07-26

Byanätsforum publicerar regelbundet ett nyhetsbrev som sänds till medlemmarna. För att alla som är intresserade av bredbandsutbyggnad på landsbygden ska kunna ta del av informationen så publiceras det även på Byanätsforums hemsida.

Det nionde numret av nyhetsbrevet publicerades i juli 2016 och innehåller följande artiklar:

  • Tar bredbandsutbyggnaden semester?
  • Frågor och svar
  • Uppdaterade mallar
  • Utbyggnadslagen trädde i kraft den 1 juli
  • Lantmäteriet och bredband
  • Miniminivåer vid robust fiberanläggning
  • SSNf ger stöd i driftsäkerhetsarbete
  • Intervju med Teracom
  • Nätfokus: Nordanstigs byafiber

Läs Byanätsforums nionde nyhetsbrev – juli 2016

Tidigare nummer av nyhetsbrevet hittar du här: www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/Byanatsforums-nyhetsbrev/