Byanätsforums sjunde nyhetsbrev

Publicerad 2016-03-23

Byanätsforum publicerar regelbundet ett nyhetsbrev som sänds till medlemmarna. För att alla som är intresserade av bredbandsutbyggnad på landsbygden ska kunna ta del av informationen så publiceras det även på Byanätsforums hemsida.

Det sjunde numret av nyhetsbrevet publicerades i mars 2016 och innehåller följande artiklar:

  • Välkomna siffror från PTS
  • Många frågor om bredbandsstödet
  • Stort söktryck på stödmedel
  • Uppdaterade konkurrensutsättningsmallar på gång
  • Lagkrav som är viktiga att känna till
  • Vikten av robusta och driftsäkra nät
  • Vad kostar ett byanät?
  • Information från Skatteverket
  • Nätfokus: Fibersamverkan.se

Läs Byanätsforums nyhetsbrev nr 7 – mars 2016

Tidigare nummer av nyhetsbrevet hittar du här: www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/Byanatsforums-nyhetsbrev/