Byanätsforums tionde nyhetsbrev

Publicerad 2016-10-05

Byanätsforum publicerar regelbundet ett nyhetsbrev som sänds till medlemmarna. För att alla som är intresserade av bredbandsutbyggnad på landsbygden ska kunna ta del av informationen så publiceras det även på Byanätsforums hemsida.

Det tionde numret av nyhetsbrevet publicerades i oktober 2016 och innehåller följande artiklar:

  • Frågor och svar
  • Uppdaterade mallar
  • Mer stöd till bredband på landsbygden
  • Personalliggare och fiberföreningar
  • Jordbruksverket förtydligar föreskrifter om stöd
  • Hur påverkas fiberföreningar av ändringarna i lagen om ekonomiska föreningar
  • Coompanion omorganiserar sitt arbete till stöd för fiberföreningar
  • Konkurrensverket gillar fiberföreningar
  • Robustfiber.se
  • PTS webbplats uppdaterad

Läs Byanätsforums tionde nyhetsbrev – oktober 2016

Tidigare nummer av nyhetsbrevet hittar du här: www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/Byanatsforums-nyhetsbrev/