Delbetänkande #2 från digitaliseringskommissionen

Publicerad 2014-03-14

Delbetänkandet innehåller en uppföljning av den digitala agendan och hur det går med det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Man har också gjort en fördjupad analys av sakområdet ”Skola och Undervisning” som leder fram till ett antal konkreta åtgärdsförslag.

Mycket spännande är också lanseringen av en ny webbplats som heter digitalasverige.se. Kartläggningen av de olika initiativ och organisationer som agerar på området är nu mer tillgänglig och lättare att överskåda!