Delrapport från Lantmäteriets regeringsuppdrag

Publicerad 2013-10-18

Lantmäteriet har nu färdigställt en delrapport om hinder vid utbyggnad av bredband ur ett markåtkomstperspektiv.

Denna problembeskrivning kommer att ligga till grund för de seminarieserier som Lantmäteriet anordnar i januari och februari 2014. Datumen är 22-23 januari respektive 5-6 februari. Seminarierna kommer att hållas i Stockholm.

Inbjudan till och mer information om seminarierna kommer senare i oktober. Håll utkik på Lantmäteriets hemsida,http://www.lantmateriet.se/

Läs delrapporten