Dilemmat med mobilt bredband

Publicerad 2013-08-06

Det finns stora skillnader mellan det som täckningskartorna lovar och faktisk täckning. Regeringen har därför gett PTS i uppdrag att komma med förslag som ska ge konsumenter bättre information.

Mot bakgrund av att allt fler konsumenter uttryckt att operatörernas täckningskartor inte verkar stämma med verkligheten gav regeringen i maj Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att genomföra en stickprovsundersökning av faktisk täckning. Resultatet presenterades i slutet av juni och det kunde då konstateras att det finns stora skillnader mellan det som täckningskartorna lovar och faktisk täckning. Skillnaderna är också stora mellan olika operatörer.Endast en av operatörerna hade faktisk täckning på nio av tio undersökta platser.


Utöver skillnader i olika nät finns också skillnader mellan olika mobiltelefonmodellers mottagningsegenskaper. På en och samma plats kan till exempel en modern terminal ha väldigt dålig täckning, medan en äldre telefon med en extern antenn kan ha fullgod täckning.

För att komma till rätta med ovanstående har.PTS fått i uppdrag att komma med förslag på vilka förändringar som är önskvärda. Uppdraget kommer genomföras i samarbete med Konsumentverket.

Läs mer här