Dokumentering av nyttan av bredband - två nya studier publicerade

Näringsdepartementet har publicerat två nya studier som ger en uppdaterad bild av hur bredband skapar nytta för samhället.

Det ena studien är sammanställd av konsultfirman Governo AB . Denna visar på lönsamheten av investeringar i IT och bredband och vilken nytta som en ökad tillgång till och användning av bredband medför på lokal eller regional nivå. Studien är genomförd under januari – april 2011 och baseras på en fallstudie av sex kommuner. Fokuserar är användning av bredband på kommunal/regional nivå.

Den andra studien är sammanställd av konsultfirman Ramböll Management Consulting och är en kartläggning av offentligt stödda insatser som genomförts under 2007-2010 med syfte att öka användningen av internet. Hitintills har det saknats en bild av insatsernas omfång, effekter och kostnader. Studien avser förändra detta genom att ge en samlad kunskap om vad som gjorts och hur det fungerat.

De två studierna kan laddas ner här och här.