EU har godkänt Sveriges bredbandssatsning

Publicerad 2015-05-26

EU-kommissionen har idag gett klartecken till svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020, vilket innebär att regeringens aviserade satsning på 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad nu kan bli verklighet.

Bredbandspengarna i landsbygdsprogrammet kommer att ges till utbyggnad i de områden där det inte är lönsamt för marknaden att bygga ut. De utgörs av 1,93 miljarder kronor i nationella medel och 1,32 miljarder kronor i EU-medel. Satsningen på 3,25 miljarder innebär dubbelt så mycket pengar till bredband som under föregående programperiod. Sedan tidigare har EU-kommissionen godkänt Sveriges regionalfondsprogram, som innehåller ytterligare 1,2 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i norra Sverige.

Regelverket kring beslut om stöd förefaller nu alltså vara klart men det som återstår är de svenska lagtexterna.

Enligt Jordbruksverkets information beräknas den föreskrift som styr bredbandsstödet träda i kraft 10.e oktober, strax efter höstskörden.

Tidplan: 
1. EU-kommissionen godkänner bredbandssatsning: 26:e maj
2. Regeringen presenterar en förordning: Juli (Ren gissning)
3. Jordbruksverket föreskrifter förväntas träder i kraft: 10:e oktober
4. Första beslutet att ge bredbandsstöd hos länsstyrelserna: 10:e oktober