EU-kommissionen föreslår enklare tillgång till kanalisation

Publicerad 2013-04-03

EU-kommissionen vill med nya regler kring kanalisation sänka kostnaderna för utbyggnad av bredband i världsklass.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till ny lagstiftning som ska minska kostnaderna för utbyggnaden av bredband i världsklass. Själva anläggningsarbetet, t.ex. att gräva upp gator för att lägga ned fiberkabel, svarar idag för upp till 80 % av kostnaderna för utbyggnaden. Förslaget skulle för Sverige innebära stora vinster i form av kostnadsbesparingar och effektivare samförläggning .

Förslaget är inriktat på fyra områden:

  • Att nya eller renoverade byggnader utrustas med kanalisation för bredband.

  • Att infrastruktur som finns kan underlätta bredbandsutbyggnad tillhandahålls på lika villkor

  • Att graden av samordning mellan bygg- och anläggningsarbeten ökar

  • Att tillståndsgivningen förenklas, särskilt för master och antenner, genom att behandla en ansökan om tillstånd inom sex månader, samt möjliggöra att ansökningsförfarandet äger rum vid en enda kontaktpunkt.

Läs mer i pressmeddelandet