Förbättringar för bredbandsinvesteringar planeras

Publicerad 2012-08-06

IT-kommissionär Neelie Kroes har offentliggjort vilka beslut som kan förväntas från Kommissionen för att öka investeringarna i bredbandsinfrastruktur.

Kroes deklarerar i en offentlig skrivelse att Europa behöver stora investeringar i ny infrastruktur för höghastighetsnät. IT-kommissionären ser en fungerande konkurrens som den primära drivkraften för investeringar men betonar också att åtgärder för att minska utbyggnadskostnaderna för accessnät, mer offetligt stöd för byggnation, ökad spektrumtillgång och skapandet av en dynamisk digital intre marknad för online innehåll är avgörande om Europa ska bli den mest uppkopplade världsdelen.

Hela skrivelsen finns att läsa här