Efterfrågan på snabbt bredband fortsätter att öka

Publicerad 2015-11-25

Post- och telestyrelsen (PTS) gör årligen en översikt av utvecklingen på den svenska marknaden för bredband och elektronisk kommunikation. Den senaste rapporten som summerar upp första halvåret 2015 visar bland annat att efterfrågan på snabbt bredband fortsätter att öka.

Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad visar att antalet abonnemang på snabbt bredband (hastigheter på 100Mbit/s eller mer) ökade med 29 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,3 miljoner.

Rapporten, som är baserad på statistik som PTS samlar in från operatörer, visar även att antalet fiberabonnemang under första halvåret har ökat med 18 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,5 miljoner. Det kan jämföras med xDSL som fortsätter att minska, och som nu uppgår till knappa 1,2 miljoner abonnemang. Fiber befäster därmed sin ställning som den vanligaste bredbandstekniken. Hösten 2014 gick fiber om xDSL som den vanligaste abonnemangsformen i Sverige.

– Vi kan i rapporten se att allt fler svenskar vill ha snabbt bredband, både fast och mobilt. Anledningen är en växande efterfrågan på tjänster som nås via internet, främst filmtittande. Det bådar gott inför den fortsatta utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Mängden data vi skickar via mobilnäten fortsätter också att öka. Det genomsnittliga abonnemanget för smarta mobiler konsumerade 2,4 Gbyte per månad, vilket är en ökning med 58 procent. Detta beror på att vi använder allt fler tjänster via internet.

Rapporten visar även

  • Att antalet fasta abonnemang över traditionell telefoni har minskat med 14 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,4 miljoner
  • Antalet sms från mobiltefoner ökar med 1 procent efter att ha minskat under flera år. Det är sms via företagsabonnemang som ökar.
  • Att vart femte bredbandsabonnemang är en gruppanslutning, dvs. ett internetabonnemang där operatörer tecknat avtal med t.ex. hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Läs hela rapporten här.