Enkät till kommuner om bredbandsstrategier

Publicerad 2012-05-21

Inom ramen för uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi har PTS genomfört en enkätundersökning om bland annat it-infrastrukturplaner och tillämpning av plan- och bygglagen i kommunerna.

Enkätundersökningen visar bland annat att 54 procent av de svarande kommunerna antingen har ett uppdaterat it-infrastrukturprogram eller arbetar med att färdigställa ett sådant. Detta är en ökning från 2010 års resultat, som var 43 procent. 37 procent av kommunerna är färdiga med sitt arbete att ta fram ett aktuellt it-infrastrukturprogram och inom de kommuner som arbete pågår, uppger drygt hälften (58 procent) att de kommer att bli klara under 2012.

Enkäten togs fram i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och ställdes till Sveriges 290 kommuner i november 2011.

Läs mer på PTS webbplats