Film från SKLs nätverksträff för kommunala bredbandsfrågor

Publicerad 2016-09-16

SKL har startat ett nytt nätverk för att diskutera kommunala bredbandsfrågor. Det första mötet hölls den 7 september och SKL filmade presentationerna på mötet.

Presentation av nätverksforumet och framtida planer

Peter Haglund, sektionschef för infrastruktur och fastigheter SKL och Dan Lems, bredbandshandläggare SKL.

http://play.skl.se/video/presentation-av-natverksforumet-och-framtida-planer

Kommunerna – nyckelspelare i utbyggnaden av fibernät

Presentation av utredningen om kommunernas roll för utvecklingen av bredband, Crister Mattsson, Acreo Swedish ICT.

http://play.skl.se/video/kommunerna-nyckelspelare-i-utbyggnaden-av-fibernat

Kommunala stadsnätsbolag

Presentation av principer som styr ägandet av kommunala bolag. Per Henningson, förbundsjurist SKL.

http://play.skl.se/video/kommunala-stadsnatsbolag

Hur mycket bredband har det byggts i de svenska kommunerna?

Presentation av Ann-Sofie Fahlgren och Oscar Holmström, Post- och telestyrelsen.

http://play.skl.se/video/hur-mycket-bredband-har-det-byggts-i-de-svenska-kommunerna

Regionala bredbandskoordinatorer – hur kan de stödja kommunerna?

Presentation av Kristina Lindbom, Bredbandsforum.

http://play.skl.se/video/regionala-bredbandskoordinatorer-hur-kan-de-stodja-kommunerna

Presentationsfilm från PTS hemsida: http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Bredband/bredbandsutbyggnad/Hur-kommuner-kan-framja-utbyggnad/Film-om-kommuners-bredbandsutbyggnad-/

Varför sa SKL upp överenskommelsen med PTS och KKV?

En redogörelse om varför SKL sade upp överenskommelsen. Jörgen Sandström, SKL.

http://play.skl.se/video/varfor-sa-skl-upp-overenskommelsen-med-pts-och-kkv

Svenska Stadsnätsföreningen, samt vad skiljer och förenar SSNf och SKL?

Mikael Ek, VD för Svenska Stadsnätsföreningen presenterar SSNf:s verksamhet. Beskriver därefter tillsammans med Peter Haglund hur SSNf och SKL kompletterar och skiljer sig från varandra i arbetet med utvecklingen av bredband till landets kommuner.

http://play.skl.se/video/svenska-stadsnatsforeningen-samt-vad-skiljer-och-forenar-ssnf-och-skl