Satsning på trådlöst bredband i Norrbotten

Publicerad 2014-03-28

Torsdagen den 27 mars samlades berörda aktörer för att diskutera Tele2 och Telenors gemensamma utbyggnad av trådlös bredbandsinfrastruktur i Norrbotten. Målet var att se över och förenkla processer, och se hur man med hjälp av samverkan kan förenkla utbyggnaden i länet.

IT Norrbotten har länge arbetat för ett bättre bredband i Norrbottens län, både fast och trådlöst. Ansträngningarna har lönat sig, t ex har Telia tidigare aviserat en förstärkning av 4g-nätet. Nu planerar också Tele2 och Telenor att expandera starkt i länet. Till 2016 vill man öka antalet master och basstationer för att ge bättre täckning och kapacitet. Ett möte anordnades därför av IT Norrbotten, där berörda aktörer och intressenter samlades, med målet att se över och förenkla processer, och former för samarbete. Tanken är att ökad samverkan kan göra utbyggnaden mer effektiv.

Närvarande på mötet var bland annat Net4Mobility, Tele2, Telenor, Luftfartsverket, Försvaret, Länsstyrelsen, IT Norrbotten, energibolagen, och handläggare för byggnadslov och markanvisning från samtliga kommuner i Norrbotten. ,

Mötet är ett led i arbetet med en regional digital agenda där ett utpekat mål är att hitta lösningar för utbyggnad av trådlöst bredband. Mötet är föredömligt och  fler initiativ av detta slag behövs i hela landet.

Läs artikel i NSD om dialogmötet