Förlängning av Bredbandsforum

Inom ramen för den Digitala Agendan för Sverige slår regeringen fast att arbetet inom Bredbandsforum är framgångsrikt och har bidragit till en ökad dialog mellan marknadens olika parter samt konkreta förslag på åtgärder
som kan främja tillgången till bredband. Regeringen avser därför att förlänga forumets uppdrag.

Den Digitala Agendan kan läsas här