Försenade föreskrifter om bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet

Publicerad 2015-10-15

Jordbruksverket meddelar att beslut om bredbandsstöd i det nya landsbygdsprogrammet skjuts upp till mitten av november. Detta på grund av att föreskrifterna behöver justeras efter kritik från konkurrensverket.

Hittills har över 600 lokala fiberföreningar sökt bidrag om totalt över 2 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Beslut om utbetalning av stöd kan ske först när Jordbruksverkets föreskrifter är på plats.

– Jordbruksverket hoppas ta beslut om de nya föreskrifterna under november månad, säger Jörgen Fransson, tillförordnad chef för landsbygdsutvecklingsenheten i Jordbruksverket.

För att inte fördröja föreskrifterna för de övriga stöden kommer de att beslutas före bredbandsstödet. Bredbandsstödet kommer att läggas till så snart de justeringar som behöver göras är klara. Enligt Jordbruksverket kommer dock detta inte innebära en försening av utbetalningarna.

Bredbandsstödet och flera andra stödformer i landsbygdsprogrammet ska börja betalas ut våren 2016.

För att få information om hur arbetet med föreskrifterna fortlöper kan du prenumerera på Byanätsforums nyhetsbrev.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Läs artikel i ATL