Förstärkta bredbandssatsningar inom Landsbygdsprogrammet förutsätter preliminära förslag till omfördelning senast den 26 april

Efterfrågan har varit stor på det särskilda bredbandsstödet som infördes våren 2010.

Den tillgängliga budgeten var för flera länsstyrelser i princip intecknad redan i oktober 2010. Sedan årsskiftet har det därför varit möjligt att omprioritera medel för att stärka satsningar på bredband. De länsstyrelser som planerar att använda möjligheten att fördela om budget för extra satsingar på bredband måste meddela preliminära förslag till omfördelningar till Jordbruksverket senast 26 april 2011.

Mer information finns här