Frankrike uppmärksammar svensk modell för bredbandsutbyggnad

Publicerad 2012-11-28

Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad på landsbygden har under 2012 vunnit stor uppmärksamhet från EU-kommissionen. Nu uppmärksammas även modellen med byanät i Frankrike.

Liksom Sverige har Frankrike ambitiösa mål för bredbandsutbyggnaden, och på samma sätt som i Sverige utgör utbyggnaden av bredband på landsbygden en utmaning. Den franska regleringsmyndigheten för telekom, ARCEP, uppmärksammar därför den svenska modellen med byalagsledd utbyggnad. Lokalt engagemang och initiativkraft lyfts fram som framgångskoncept samt det faktum att byanätsmodellen ger hög avkastning per investerad krona.

Mer information finns här (på franska)