700 MHz-bandet frigörs till mobilt bredband

Publicerad 2014-02-27

Regeringen beslutade i dag att frekvensutrymmet på 700 MHz-bandet, som hittills använts för digital-tv, frigörs från 2017 till mobilt bredband och mobiltelefoni. Målet är att förenkla för utbyggnaden av bra mobiltelefoni och mobilt bredband i hela landet.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt skriver idag på DN debatt om regeringens beslut att frigöra mer frekvensutrymme åt mobiltrafiken. Hon menar att 700 MHz-bandet har samma goda egenskaper för mobilt bredband som 800-bandet, och hon menar att detta beslut förbättrar förutsättningarna för operatörerna att investera i utbyggnaden av trådlös bredbandsinfrastruktur.

”Samtidigt som behovet blir allt större så märker allt fler att mobiltäckningen inte räcker till, och att många mobiloperatörer inte lever upp till vad de lovat. I dagsläget är många av mobilnäten i städerna så överlastade att mobilsamtal bryts eller det mobila bredbandet känns som sirap. Samtidigt saknar stora delar av landsbygden fortfarande täckning”, skriver Anna-Karin Hatt.

”Dagens regeringsbeslut innebär att regeringen tydliggör att sändningsutrymmet på 694–790 MHz till och med den 31 mars kommer att fortsätta användas för tillståndspliktiga TV-sändningar. Därefter kommer det utrymmet att öronmärkas för mobilt bredband och mobiltelefoni. Tack vare det gör vi det möjligt att mycket kraftfullt bygga ut mobilnäten i Sverige så att vi kan förse hela landet, också landsbygden, med snabbt mobilt bredband och bra mobiltelefoni.” 

Läs it- och energiminister Anna-Karin Hatts debattartikel i Dagens nyheter