Goda möjligheter att nå regeringens bredbandsmål

Ladda ner rapporten här

Det finns goda möjligheter att uppnå målet för bredband i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Det konstaterar kommunikationsmyndigheten PTS i en uppföljning av bredbandsstrategin.

- Vi ser med tillförsikt på att målet kommer att nås. Vår uppföljning av regeringens bredbandsstrategi visar att 85-90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/ år 2020, säger Mattias Viklund, chef för enheten för tillgänglighet och marknadsanalys på PTS.

PTS skriver att det finns viss osäkerhet i prognosen och att det krävs fortsatt arbete inom ett antal områden. Exempelvis måste marknadsaktörerna fortsätta att investera i bredband med hög kapacitet, kommunerna måste öka sitt engagemang i bredbandsfrågan och konsumenterna måste i ökad utsträckning efterfråga bredband med hög kapacitet.