Möjlig samarbetsmodell för utbyggnad på landsbygden?

Publicerad 2013-11-30

Arbetsgruppen för mobilt bredband i hela landet ska bland annat ge förslag på åtgärder som bidrar till ökad samverkan mellan privata och offentliga aktörer i syfte att underlätta för trådlös utbyggnad.

En av de åtgärder som gruppen kommer beskriva i sin slutrapport är en samverkansmodell för hur privata och offentliga aktörer bättre ska kunna samarbeta kring trådlös utbyggnad, särskilt i områden där sådan utbyggnad inte förväntas ske på kommersiella grunder. 

Den 5 november ordnade därför arbetsgruppen för mobilt bredband i hela landet ett möte med Bjørn Amundsen, täckningsdirektör Telenor Norge. I Norge har man haft stora framgångar med den s.k. Hagamodellen, som förhoppningsvis kan utgöra ett gott exempel för hur en samverkansmodellen för Sverige kan fungera.

Målet med en samverkansmodell är att man genom diskussion och samarbete ska kunna förbättra viktiga utbyggnadsmoment, t ex bygglovsprocessen, eller kommunikationen i stort mellan offentliga verksamheter och operatörer.

Läs minnesanteckningar från seminariet

Ta del av Bjørns presentation