Höga hastigheter, mobilitet och fiber till hemmet

Publicerad 2016-11-30

Nya kännetecken för den svenska bredbandsmarknaden

Under senare år har trenden varit tydlig. Människor i Sverige efterfrågar högre hastigheter, mobilitet och fiber till hemmet. Resultaten från den senaste marknadsstatistiken är därför inte förvånande. Den svenska bredbandsmarknaden fortsätter att utvecklas i tangents riktning. För första halvåret 2016 kan verifieras detta med all önskad tydlighet

  • Höga hastigheter - Det nu finns 1,7 miljoner abonnemang med hastigheter om minst 100 Mbit/s, vilket är mer än hälften av alla fasta bredbandsabonnemang. Detta indikerar att allt fler konsumenter upptäckt fördelarna som en snabb uppkoppling ger. Det är dessutom beredda att betala för det.
  • Mobilitet - Mängden överförd data i de mobila bredbandsnäten ökade på årsbasis med över 30 procent, vilket är samma höga ökningstakt som kunnat uppmätas under senare år. Aptiten på data förefaller med andra ord inte ha något tak. Detta kan ses som en indikation på att etablering av en ”digital livsstil”, där mobila enheter följer och präglar allt mer av användarnas vardag.
  • Fiber till hemmet - Tillväxten av fiberabonnemang fortsätter, vilket gör att hälften av alla fasta bredbandsabonnemang (ca 1,8 miljoner) nu mera är fiberbaserade. Trots att det finns många andra accessalternativ ser således konsumenterna nyttan med att ha en stabil framtidssäker uppkoppling som bas i hemmet. En uppkoppling som dessutom förser kunderna med allt mer elektroniska tjänster.

Hela rapporten finns att läsa på PTS hemsida.

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2016/Svensk-telekommarknad-forsta-halvaret-2016---PTS-ER-201630/