Högt intresse för bredbandsstöd

Publicerad 2015-03-25

Nästan 240 projekt för utbyggnad av bredband på landsbygden har nu anmält intresse hos Jordbruksverket.

I september 2014 öppnade Jordbruksverket för möjligheten att ansöka om stöd för bredbandsutbyggnad. Redan under den första veckan inkom ett tiotal ansökningar från intresserade byalag runt om i Sverige. Efter en månad hade sammantaget 40 ansökningar inkommit varav hälften från Västra Götalands län.

En ny uppsummering av ansökningsläget visar att det nu totalt inkommit nästan 240 ansökningar fördelade över 18 län. Västra Götalands län är fortsat i topp. I länet finns i nuläget 108 ansökningar registrerade, följt av 35 i Skåne och 16 i Västernorrland.

Landsbygdsprogrammet beräknas godkännas av Kommissionen i juni varpå beslut om bredbandsstöd förväntas kunna fattas i september 2015

Tabell. Inkomna ansökningar för bredbandsstöd inom lansdbygdsprogammet, mars 2015

VGR 108
Skåne 35
Västernorrland 16
Dalarna 14
Östergötland 12
Halland 12
Jönköping 10
Gävleborg 7
Värmland 5
Södermanland 4
Kronoberg 4
Jämtland 4
Stockholm 2
Västerbotten 1
Norrbotten 1
Uppsala  1
Örebro 1
Västmanland 1