Insamling av goda exempel

Nu drar vi igång arbetet inom arbetsgrupp 3 ”Nytta med bredband”. Inom ramen för detta ska vi bl.a. lyfta fram goda exempel där bredband skapat nytta och förenklat vardagen för offentlig sektor, företag och individer. Ett exempel på initiativ som bl.a. syftar till att förenkla vardagen för individer är PTS innovationstävlingar.

Har du förslag på andra goda exempel som förtjänar att lyftas fram? Dela gärna med dig till oss! Detta kan du göra antingen genom ett inlägg på vårt diskussionsforum eller genom att skicka e-post till bredbandsforum@pts.se.