Kartor över bredbandstäckning i Sveriges kommuner och län

Publicerad 2012-05-21

Bredbandsforum har med hjälp av PTS bredbandskartläggning 2011 tagit fram kartor över bredbandstäckningen i Sveriges län och kommuner. Kartorna hittar du i dokumentarkivet på bredbandsforums hemsida.