Mehmet Kaplan samlar landets nya bredbandskoordinatorer

Publicerad 2016-02-02

Den 2 och 3 februari håller Bredbandsforum en uppstartsträff för de regionala bredbandskoordinatorerna. It-minister Mehmet Kaplan inleder på tisdag den 2 februari bredbandskoordinatorernas uppstartsmöte med att belysa hur betydelsefullt deras arbete är för att regionalt uppnå regeringens bredbandsmål.

Läs Näringsdepartementets pressmeddelande

Sekretariatet har regeringens uppdrag att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet för bredbandsutbyggnad, bland annat genom att erbjuda nätverk och samverkansmöjligheter. Uppstartsmötet den 2-3 februari är det första av flera möten som sekretariatet kommer att bjuda in till med syfte att ge möjlighet till kunskapsutbyte och samverkan för regional bredbandsutbyggnad.

Träffen är även en möjlighet för er som marknadsaktör, organisation, myndighet eller annan aktör på bredbandsområdet att presentera er organisation och ert arbete för de regionala bredbandskoordinatorerna.

Läs mer: