Kommentarer till arbetsgrupp samordnad efterfrågans slutrapport

Publicerad 2015-09-10

Arbetsgruppen för samordnad efterfrågan har lämnat kompletterande kommentarer till kapitel 5 i slutrapporten.

I kapitel 5 gjorde arbetsgruppen en djupdykning i upphandling som samordningsverktyg. I fallstudien analyserades Bräcke kommuns val att genomföra en upphandling för att uppfylla den bredbandsstrategi man antagit. En aktör överklagade kommunens beslut och ärendet avgjordes den 10 juni 2015. Arbetsgruppen har därför kompletterat slutrapporten med kommentarer som kan läsas här.