6 av 10 kommuner har en bredbandsstrategi

Publicerad 2015-04-17

62% av kommunerna har upprättat eller uppdaterat en bredbandsstrategi. Ytterligare 26% har påbörjat arbetet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete.

PTS, SKL och Bredbandsforum har under de senaste fem åren genomfört enkätundersökningar för att få veta i vilken utsträckning kommuner arbetar med att planera sin bredbandsutbyggnad. Enkätundersökningen är ett led i arbetet med att följa upp regeringens bredbandsstrategi, där målet är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Kommunernas engagemang på bredbandsområdet är en av de viktigaste faktorerna om vi ska kunna uppnå målet.

Årets undersökning visar att andelen kommuner som upprättat eller uppdaterat sin bredbandsstrategi har ökat kraftigt, från 43 till 62 procent. En bredbandsstrategi beskriver bredbandstillgång, framtida behov och förutsättningar för utbyggnad. Dessutom håller 26 procent på att upprätta eller uppdatera sin strategi. Totalt har alltså 88 procent av alla kommuner upprättat, uppdaterat eller påbörjat arbetet att ta fram en bredbandsstrategi. Förra året hade endast 62% av kommunerna en uppdaterad bredbandsstratregi, eller var på väg att ta fram en ny eller uppdaterad strategi.

För att se i vilka kommuner man planerar bredbandsutbyggnaden kan du ta del av undersökningen här. PTS e-tjänst Bredbandskartan är nu också uppdaterad med information från enkätundersökningen. Läs mer om enkätundersökningen på PTS webbplats.