Kraftig ökning av fibertillgång i Sverige

Nästan hälften av alla hushåll och företag i Sverige kan få bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s. Fiber står för hela ökningen. Det visar PTS bredbandskartläggning 2011.

PTS bredbandskartläggning visar att 49 procent av alla hushåll och företag i Sverige har tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s. Det är en ökning med ca 5 procentenheter jämfört med 2010. Ökningen beror på utrullning av fiber i accessnätet.

Hela rapporten kan läsas här