Lämna synpunkter på bredband på landsbygden

Publicerad 2012-09-10

Landsbygdsdepartementet inbjuder till möjlighet att lämna synpunkter på det kommande landsbygdsprogrammet (2014-2020). Bredband tas upp i programmet på flera viktiga punkter. 

En viktig del i den långsiktiga strategin för utbyggnaden av bredband på landsbygden berör landsbygdsprogrammet. Programmet har under de senaste åren varit det huvudsakliga finaniseringsinstrumentet för offentligt stödd utbygnad på landsbygden. 

Det är därför mycket glädjande att det kommande landsbygdsprogrammet (2014-2020) uppmärksammar bredband. Det framgår exempelvis att

  • Bredband behöver resurser. Det konstateras att ”behovet av bredbandsutbyggnad är mycket stort” och att fortsatta satsningar därför är prioriterade. ca 3,4 miljarder kr föreslås därför avsättas för bredbandsutbyggnad i landsbygdsprogrammet.
  • Bredband gör skillnad. Det understryks att insatser för bredband på landsbygden ger möjlighet att stödja landsbygdsbefolkningen och besökare att få bättre service och skapa förutsättningar för företagande och ett attraktivt boende.
  • Bredband kräver enkla regler. Det påtalas att ett effektivt program kräver ”att administrationen blir så enkel så att den inte hindrar engagemanget” samt att projekt inte får stoppas upp ”på grund av krånglig administration”. Jordbruksverket understryker därför vikten av att det nya programmet ska bli enklare för de sökande.

Förslaget (det tekniska underlaget till programmet) är nu ute på remiss. Sista svarsdag är 14 september 2012. Alla är välkomna att lämna svar, vilket ger en bra möjlighet att framhålla ovanstående förslag och betona bredbandets betydelse för landsbygdens utveckling. 

Programutkast återfinns här

Remissförfrågan återfinns här