Länssamverkan bredband 2.0 har hållit sitt första möte

Publicerad 2012-05-21

Under tisdagen genomförde Länssamverkan bredband 2.0 sitt första möte i sin nya form med PTS som huvudman. Det blev ett fullsatt möte med flera entusiastiska talare och diskussionslystna deltagare. Bredbandsforum berättade om Kommungruppen, arbetsgrupp VI, och engagerade deltagarna i en gruppövning där Länsstyrelsernas samarbete med kommunerna diskuterades. Länssamverkan bredband 2.0 träffas nästa gång den 13 juni.

Läs regeringsbeslutet för länssamverkan bredband 2.0 här