Länsstyrelserna får tydligt mandat för bredbandstillgången

Regeringen har beslutat att ge länsstyrelserna ett tydligt regionalt mandat för bredband från 2012. 

Enligt regeringsbeslut 21 december 2011 ska Länsstyrelserna i och med årsskiftet:

1. verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi nås

2. redovisa och kommentera utvceklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, med särskild inriktning på de områden där marknaden inte bygger ut på egen hand.

3. främja anläggning av kanalisation

Det nya och utvecklade uppdraget innebär att länsstyrelserna ges ett sammanhållande ansvar för att följa upp och verka för bättre bredbandstillgång i Sveriges län och regioner.

Hela uppdraget kan läsas här