Lantmäteriet och PTS anordnar seminarium om bredbandsutbyggnad

Publicerad 2016-10-29

Information om nya regler för bredbandsutbyggnad den 25 november

Lantmäteriet och PTS bjuder in till en förmiddag där Bredbandsaktörer, ansvariga för bredbandsfrågor på kommuner och myndigheter, konsulter som företräder bredbandsaktörer, eller ansvariga för bredbandsfrågor kan lära sig mer om regler gällande bredbands-utbyggnad.

I programmet hittar vi något för alla som jobbar med bredbandsfrågor:

  • Utbyggnadslagen - rättigheter och skyldigheter
  • Information om ärenden sedan 1 juli
  • Information om ledningskollen
  • Hur jobbar lantmäterimyndigheterna med bredbandsförrättningar?
  • Vad innebär samordningen för sakägarna och sökanden?
  • Information om ändringar i ledningsrättslagen
  • Hur får bredbandsutbyggare åtkomst till marken i och med nya lagen?
  • Ständiga förbättringar och erfarenheter sedan 1 juli
  • Statistik från Lantmäteriet

Anmäl dig till seminariet på nedanstående länk:

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Kurser/Seminarier/