Ledningskoll gynnar bredbandsutbyggnad

Publicerad 2013-11-11

Mer kunskap och utveckling av funktionerna - det krävs för att Ledningskollen.se bättre ska kunna underlätta utbyggnaden av bredband, konstaterar Post- och telestyrelsen i en studie.

En slutsats ur rapporten är att kommuner behöver ökad kunskap i hur tjänsten ska användas, både för att söka och erbjuda samordning, och en plan bör utarbetas med SKL om hur man kan nå kommunerna på ett bättre sätt. Det behövs också flera anpassningar av tjänsten för att öka funktionaliteten, bland annat att ledningsägare ska kunna ange mer specifika geografiska områden där man är intresserad av samordning. Studien har genomförts i samarbete med SKL, Bredbandsforum, och Kalmar kommun

Ledningskollen.se togs i drift 2010 och det primära syftet är att minska antalet grävskador på infrastruktur i mark genom att förenkla informationsutbytet mellan den som ska utföra markarbete och de som äger infrastrukturen.

Med anledning av rapporten kommer PTS bland annat att delta i Trafikverkets seminarium om samordning den 21 november och Lantmäteriets seminarier i januari och februari.

Ta del av rapporten