Lokal aktivitet för bredband i Skåne

Med ca 70 åhörare, de flesta med lokal eller regional anknytning till Skåne avhandlades den 16:e september bredbandsfrågan under ett möte arrangerat av Sjöbo kommun. I diskussionen som fokuserade på bredbandsarbetet i mindre kommuner konkluderades bland annat följande:

  • De kommuner som har en mål och vision på bredbandsområdet har ett försprång.
  • Det är centralt att en kommun engagerar sig i bredbandsfrågan för att säkerställa att frågan inte hamnar mellan olika stolar.
  • Kommunen har mycket att vinna på att samarbeta med omgivande kommuner och inom ramen för länet eller regionen.

Mer information om klokskapen som förmedlades finns här