Lokala och regionala mobiltäckningsmätningar allt vanligare

Publicerad 2014-04-07

Kommuner och regioner runt om i landet skapar nu i allt högre grad sina egna täckningskartor, som ett komplement till de täckningskartor som operatörerna erbjuder. Kalmar är ett föredöme i sammanhanget.

Diskussionen kring mobiltäckning och möjligheten att koppla upp sig via de mobila bredbandsnäten har varit omfattande under 2013 och 2014. I takt med en ökad användning har också förväntningarna på vad näten ska kunna leverera ökat. Detta har lett till en serie dialogmöten initierade av PTS och även krav på bättre täckningskartor.

På loka nivå har en flora initiativ tagits där kommuner och regioner genomför egna mätningar för att identifiera vita fläckar. Region Kalmar har kommit särskilt långt i detta avseende. Nyligen presenterade Nybro kommun en mobiltäckningsmätning och kunde därigenom visa att det finns flera områden med förbättringspotential. Liknande mätningar kommer också genomföras i Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Torsås, och Västervik. 

Bredbandsforum har tidigare skrivit om lokala mobiltäckningsmätningar, och hur täckningskartor blir allt viktigare för t ex kommunala verksamheter. Till skillnad från operatörernas kartor, som bygger på teoretiska beräkningar av utomhustäckning, används olika metoder för att identifiera bristområden i de lokala täckningskartorna.  Kartorna kan användas som underlag i de lokala bredbandsstrategierna och ger också underlag för att diskutera hur täckning och kapacitet kan öka

Exempel på färdiga täckningskartor:

Nybro kommun: http://www.tackningskollen.se/nybro/

Sölvesborgs kommun: http://www.tackningskollen.se/solvesborg/

Västsveriges största kundundersökning om mobiltäckning?

LRF Västra Götaland har genomfört en stor kundundersökning där medlemmar har markerat 861 platser i länet med upplevd bristfällig täckning: Länk

Karta över mobiltäckning i Västra Götaland som PDF: Länk