Målen i regeringens bredbandsstrategi allt närmare

Publicerad 2016-04-29

Förutsättningarna för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi har förbättrats jämfört med tidigare år. Detta tack vare en högre investeringstakt och att bredbandsstödet har gett resultat. Det framgår av PTS rapport Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 - PTS-ER-2016:17.

Årets uppföljning av regeringens bredbandsmål – att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020 - innehåller en kartläggning av investeringar i bredbandsinfrastruktur. Dessutom ges en prognos för investeringsutvecklingen fram till 2020. Båda visar på en högre investeringsnivå än de bedömningar som gjordes i samband med förra kartläggningen år 2014.

Denna investeringstakt i kombination med andra faktorer såsom en god utväxling av bredbandsstödet i de områden som saknar marknadsmässiga förutsättningar, resulterar i en bedömning att förutsättningarna att nå regeringens bredbandsmål förbättrats. Det innebär dessutom att EU:s bredbandsmål, att alla 2020 ska ha tillgång till hastigheter över 30Mbit/s, också är inom räckhåll.

- Ytterligare en viktig faktor för att nå regeringens bredbandsmål är kommunernas engagemang för att skapa goda förutsättningar för bredbandsinvesteringar, säger Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS.

Läs rapporten på pts webbplats: http://pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2016/Uppfoljning-av-regeringens-bredbandsstrategi-2016---PTS-ER-201617-/