Mikrofonder möjlig finansiering för bredbandsnät på landsbygden?

Publicerad 2014-06-06

Nystartade byanätsprojekt kan ha svårt att hitta projektfinansiering och dessutom ha svårt att få lån. Det finns ofta inte tillräckliga säkerheter eller finansiella muskler. Hela Sverige ska Leva står därför bakom projektet Mikrofond, som skall kunna hjälpa till med kapitalförsörjning genom att till exempel ge garantier för lån i bank eller investera på andra sätt.

På flera håll i Sverige startar nu regionala mikrofonder, fonder som ska stötta den sociala ekonomins och landsbygdens investeringsbehov.

Ulla Herlitz är vd för samlingsorganet Mikrofond Sverige och berättade om projektet på Landsbygdsriksdagen :

- Mikrofonderna ska ge garantier och borgen för banklån och gå in med ägarkapital i form av riskvilliga medel som bygger på delägande eller förlagsinsatser.

Tre regionala mikrofonder har hittills bildats, Mikrofonden Väst, Mikrofonden Z och Mikrofonden Öst. I ett tiotal ytterligare regioner är processen igång.

För att fonderna ska fungera krävs kapital. Fackförbundet Kommunal är en av organisationerna som stöttar projektet. Även Göteborgs stad har aviserat att man kommer investera fem miljoner kronor i Mikrofonden Väst. I Örebro län har regionförbundet lovat 400 000 kronor under förutsättning att den sociala ekonomin bidrar med lika mycket.

Jordbruksverket är finansiär av projektet Mikrofonder och Peter Melin på Jordbruksverket ser tillgången till lokalt kapital som en av flera viktiga pusselbitar för en levande landsbygd.

- Det är inte lätt att låna pengar på landsbygden. Men det är en angelägen fråga och vi tycker därför att det är bra att stötta arbetet med mikrofonder, säger han.

Läs mer om projektet