Moms på byanät

Publicerad 2012-05-30

Frågan kring möjligheten att lyfta moms för byalag som bygger bredbandsnät har varit en omdiskuterad fråga. Nu sätter Skatteverket ner foten och ger raka besked. 

Genom ett ställningstagande i frågan om moms för fiberföreningar konstaterar Skatteverket att om en förening är skattskyldig så innebär detta att föreningen har rätt att göra avdrag för ingående skatt på förvärv för den verksamhet som medför skattskyldighet. Detta innebär att byalag med ett affärsupplägg som innebär att föreningens prestationer utförs mot ersättning kan lyfta moms på byggnationen.

Skatteverket understryker i sitt ställningstagande att det ska finnas en direkt koppling mellan den tjänst som föreningen tillhandahåller och den ersättning som mottagaren av tjänsten betalar för att det ska vara fråga om en omsättning.

Mer information från Bredbandsforum