Munkedal - Årets kommun

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har utsett Munkedals kommun till Årets kommun 2011 med följande motivering:

”Munkedals kommun har landsbygden i fokus och nära samarbete med sina lokala utvecklingsgrupper. Här skapas stigfinnarlösningar för servicen, och här stöttas fiberföreningarna för att ge alla hushåll och företag bredbandsuppkoppling med 100 Mbit.”

Med tio fiberföreningar i kommunen är hela landsbygden täckt. Varje förening har cirka 200 hushåll som medlemmar. Invånarna åstadkommer detta själva genom eget arbete och ekonomiskt bidrag.

Munkedals kommun är glest befolkad. I kommunen finns nio utvecklingsgrupper som har varsin fadderpolitiker i kommunfullmäktige. Två gånger om året genomförs landsbygdsråd med utvecklingsgrupper, politiker och tjänstemän.

Ta del av Munkedals bredbandsstrategi här