Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband – lägesuppdatering 2016

Publicerad 2016-09-26

Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post- och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband både 2014 och 2015. I de kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med sina förutsättningar, har fler företag också tillgång till snabbt bredband. I en ny jämförelse med siffror från 2016 finner vi samma samband:

Tillgång till bredband med 100 Mbit/s relaterat till totalranking

Källa: PTS-ER-2015:12 och www.foretagsklimat.se med bearbetning av Bredbandsforum.

Bland de 20 högst rankade kommunerna 2016 har i genomsnitt 55 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, jämfört med 33 procent i de 20 lägst rankade kommunerna. Om vi utökar spannet ser vi att i genomsnitt 52 procent av företagen har tillgång till snabbt bredband i de 50 högsta rankade kommunerna, jämfört med 35 procent i de 50 lägst rankade.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning har företagen även specifikt svarat på hur nöjda de är med it- och telenätets utbyggnad och kvalitet i sina respektive kommuner. När vi jämför företagens svar med bredbandskartläggningen ser vi ett tydligt samband mellan tillgången till högre hastigheter och hur nöjd företagarna är med it- och telenätet i kommunen:

Tillgång till 100 Mbit/s-bredband relaterat till ranking av it- och telenät

Källa: PTS-ER-2015:12 och www.foretagsklimat.se med bearbetning av Bredbandsforum.

Bland de 20 högst rankade kommunerna avseende it- och telenätet har i genomsnitt 66 procent av företagen tillgång till bredband med en överföringshastighet om 100 Mbit/s jämfört med i genomsnitt 15 procent bland de 20 lägst rankade kommunerna.

Tillgång till ett snabbt och framtidssäkert bredband är viktigt för både stora och små företag, och möjligheten att få en snabb bredbandsuppkoppling kan påverka uppfattningen om företagsklimatet i en kommun. I dagsläget har 57 procent av Sveriges företag tillgång till bredband med en överföringshastighet om 100 Mbit/s enligt PTS senaste bredbandskartläggning.